14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Място на проявата

Конференцията ще се проведе във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София.

Регистрацията на участниците с предаване на материалите на Конференцията ще се извършва в сградата на Ректората на ВСУ – централно фоайе, етаж 1 както следва:

на 05.06.2013 г. (четвъртък) от 08:00 часа до 12:00 часа

на 06.06.2013 г. (петък) от 09:00 часа до 12:00 часа