14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Международен научен комитет

Радан Иванов, доц. д-р инж., Ректор на ВСУ – Председател

Маргарита Хамова, проф. д-р инж., Зам.-ректор на ВСУ „Л. Каравелов“– Зам.-председател

Ангел Балтов, чл. кор. д.т.н. инж., Институт по механика - БАН

Астериос Лиолиос, проф. д.т.н. инж., Тракийски университет „Демокрит”, Гърция

Борислав Борисов, доц. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“

Владимир Картопольцев, акад. проф. д.т.н., ТГСАА - Томск, Русия

Влоджимерж Мартинек, проф. д.т.н. инж., ТУ, Варшава, Полша

Георги Годинячки, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“

Георги Коларов, арх., Български съвет за устойчиво развитие

Георги Стоилов, арх., Международна академия по архитектура

Голубка Нецевска-Цветановска, проф. д-р инж., ИЗИИС, Университет „Св. Кирил и Методий“, Македония

Джон Ермопоулос, проф. д-р инж., ТУ, Атина, Гърция

Димитър Назърски, проф. д-р инж., УАСГ, БАИС

Динар Камотим, проф. д-р инж., ТУ, Лисабон, Португалия

Иван Балаж, проф. д-р инж., ТУ, Братислава, Словакия

Индржих Мелхер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Бърно, Чешка република

Иржи Зюлк,о проф. д-р инж., ТУ, Гданск, Полша

Иржи Страски, проф. д-р инж., ТУ, Бърно, Чешка република

Иржи Студничка, проф. д.т.н. инж., ТУ, Прага, Чешка република

Йозеф Мелцер, проф. д-р инж., ТУ, Жилина, Словакия

Константин Казаков, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“

Константин Спиракос, проф. д-р инж., ТУ, Атина, Гърция

Любен Сиврев, проф. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“

Люк Корард, проф. д-р инж., Университет Лиеж, Белгия

Марио Киорино, проф. д-р инж., ТУ, Торино, Италия

Масимо Майовиецки, проф. арх., IUAV, Венеция, Италия

Милош Дрдацки, проф. д-р инж., ЧАН, Прага, Чешка република

Николае Тарану, проф. д-р инж., ТУ, Иаси, Румъния

Петър Колев, проф. д.т.н. инж., ВТУ „Т. Каблешков”

Рагнар Сибьорнсон, проф. д-р инж., Исландски Университет, Исландия

Радомир Фолич, проф. д-р инж., Университет в Нови Сад, Сърбия

Рикардо Зандонини, проф. д-р инж., Университет, Тренто, Италия

Рихард Грайнер, проф. д-р инж., ТУ, Грац, Австрия

Теодор Рошавелов, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“

Франтишек Валд, проф. д-р инж., ТУ, Прага, Чешка република

Хайнц Брандл, проф. д.т.н. инж., ТУ, Виена, Австрия

Хартмут Пастернак, проф. д.т.н. инж., БТУ, Котбус, Германия

Юре Радич, проф. д-р инж., ИСИ IGH, Загреб, Хърватия

Ян Билишчук, проф. д.т.н. инж., ТУ, Вроцлав, Полша

Ян Равингер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Братислава, Словакия

Ячко Иванов, акад. проф. д.т.н. инж., Институт по механика - НТССБ