14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Съорганизатори

Департамент "Природни науки",
Нов Български Университет

Като съорганизатор на Международната научна конференция ВСУ‘2014 Департаментът "Природни науки" на НБУ има ангажименти за разпространение на информация, споделяне на част от подготовката и участие в провеждането на ВСУ‘2014. За тази дейност между Департамента и ВСУ е подписан договор за съорганизиране на научното мероприятие, а щатните му преподаватели ползват значителни намаления за таксите за участие (вж. "Преференциални такси".)

Българско дружество по земна механика
и геотехническо инженерство

Като съорганизатор на Международната научна конференция ВСУ‘2014 Българско дружество по земна механика и геотехническо инженерство има ангажименти за разпространение на информация за провеждането на ВСУ‘2014 и участие на поне десет члена на дружеството във ВСУ‘2014. За тази дейност между Дружеството и ВСУ е подписан договор за съорганизиране на научното мероприятие.

Поради приключване на важни сроковете за провеждането на Конференцията поканата за да сте наш партньор не може да се реализира. При проявен интерес за бъдещо сътрудничество моля, обърнете се за справка към Председателя на Организационния комитет проф. д-р инж. Дончо Партов (partov@vsu.bg) или Зам.-председателя на Организационния комитет доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов (zrectorn@vsu.bg).