14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Тематични направления

I. Архитектура. Градоустройство и урбанизъм. Изкуство и опазване на архитектурното наследство.

II. Строителна механика. Строителни конструкции. Сеизмично инженерство.

III. Геодезия. Геотехника. Транспортно, тунелно и хидротехническо строителство.

IV. Строителни материали. Технология, организация и икономика на строителството. Строително право.

V. Устойчиво строителство. Енергийна ефективност. Нулево-енергийни сгради. Екоинженеринг и екологична сигурност.

VI. Иновации в образованието. Електронно обучение в архитектурните и инженерните специалности.