Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Възпитаници Първенци
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Възпитаници

ВСУ „Л. Каравелов“ има намерение да създаде „КЛУБ НА ВИПУСКНИКА“, чрез който да се поддържат контакти с възпитаниците и да се следи и подпомага тяхната професионална реализация.

Образователната политика в България, като отношение на държавата към училището, вече се базира на идеята за успешната кариера на неговите кадри в реална производствена среда. В този смисъл постиженията на алумните (бившите възпитаници) определят мястото на училището в националния рейтинг, а това определя и участието му в националния бюджет. Затова, уважаеми колега, си позволяваме да Ви помолим за съдействие, чрез участие в настоящата анкета, като данните ще са само за "вътрешно" ползване.

Станете част от Алумни групата, която в момента вече се състои от 35 души, „КЛУБ НА ВИПУСКНИКА“ чрез изпращане на имейл със свободен текст на адрес vsu@vsu.bg!

Целта на Клуба е:

  • Проследяване реализацията на възпитаниците на ВСУ като показател за оценка на качеството на учебния процес;

  • Реализиране на възможностите за професионално развитие, предлагани чрез системата “Обучение за цял живот”;

  • Иницииране на дейности, целящи разширяване авторитета и влиянието на ВСУ;

  • Установяване на регулярни контакти с възпитаниците на Висшето строително училище основно чрез уеб страницата на ВСУ и чрез клуба.

Основната задача на Клуба е проследяване реализацията и кариерното развитие на възпитаниците на ВСУ и това се осъществява чрез:

  • Съвместна работа с изградения Център за информация и Кариера;

  • Изпращане по e-mail на анкетна карта за възпитаниците;

  • Изпращане по e-mail анкетна карта за работодатели, чрез която да дадат своята оценка за нашите възпитаници, които работят или са работили при тях;

  • Изграждане на база данни на клуба на страницата на Центъра за информация и кариера;

  • Информиране на членовете на Клуба за възможности за продължаване на обучението в специализации, магистърски програми и докторски степени с оглед  повишаване на професионалната им компетентност и по-успешната им професионална реализация и кариерно развитие;

  • Информиране за проявите във ВСУ.

 

334 0.164

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...