Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Научноизследователски сектор

Длъжност, име Телефон (+359 2) E-mail
Ръководител НИС - заместник-ректор по научната дейност и сътрудничеството
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
80 29 130 zrectorn@vsu.bg
Организатор научноизследователска и издателска дейност

 

Работни документи на НИС:

  • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на НИС на ВСУ „Л. Каравелов“ - pdf изтегли
  • ЗАПОВЕД за актуализиране на схемата за разпределение на постъпленията в НИС на ВСУ - pdf изтегли
  • Образец за ОФЕРТА, изготвена от НИС на ВСУ - doc изтегли
  • Образец за ДОГОВОР между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и НИС на ВСУ - doc изтегли
  • Образец за ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ между НИС на ВСУ и ИЗПЪЛНИТЕЛ - doc изтегли
  • Помощен файл за определяне на ХОНОРАР на ИЗПЪЛНИТЕЛ - xls изтегли

 

 

352 0.120

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...