14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Поздравителен адрес

Снимки от конференцията: 5 юни, 6 юни.

Rector

Уважаеми преподаватели и студенти,

Скъпи колеги и бъдещи участници във ВСУ’2014,

За ръководството и академичната общност на ВСУ „Л. Каравелов” е удоволствие да поканим на нашия авторитетен международен научен форум изявени учени, преподаватели и специалисти в областта на архитектурата, строителството, геодезията, природните науки, както и водещи експерти от изкуствознанието, образованието и устойчивото развитие в строителството.

През изминалите години на съществуване Международната научна конференция на ВСУ измина дълъг път на утвърждаване, укрепване и развитие. Броят на участниците и на темите непрекъснато расте. Осъвременява се акцентът на проявата, подобрява се стилът на представяне на научните постижения, разнообразяват се изложбите и демонстрациите на фирмените представяния. В конференцията участват и академици, но и студенти, и дори ученици. В научния форум се осъществят полезни и интересни срещи, провеждат се задълбочени дискусии и разговори, които са ползотворни както за участниците, така и за обществото.

На основата на постигнатите традиции вярвам, че всички участници във ВСУ'2014 ще се възползват по най-добър начин, за да представят своите постижения и да споделят опита си в разнообразните области на строителството.

Пожелавам успешна работа на конференцията!

доц. д-р инж. Радан Иванов
Ректор на ВСУ "Л. КАРАВЕЛОВ"