14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Почетни съорганизатори

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Научно-технически съюз по строителство в България

Камара на строителите в България – ОП София

Камара на архитектите в България

Съюз на архитектите в България

Почетните съорганизатори на ВСУ‘2014 са български институции или професионални организации, които имат ангажименти по разпространение на информация за Международната конференция.

 

Ако желаете да сте наш съорганизатор, моля, обърнете се за справка към Председателя на Организационния комитет проф. д-р инж. Дончо Партов (partov@vsu.bg) или Зам.-председателя на Организационния комитет доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов (zrectorn@vsu.bg)