14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Преференциални такси за участие във ВСУ`2014

Участник

Вид на участието

такса

Таксата включва

Студент

Презентация (постер)

40.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Публикуване на 1 статия в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Докторант

Презентация (доклад или постер)

60.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

От съорганизатор

Презентация (доклад или постер)

безплатно

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Фирма, участвала в миналогодишното издание на конференцията

Фирмено представяне с доклад

60.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Фирмено представяне с изложба и/или демонстрация

безплатно

Забележки:

 1. С една такса „презентация” в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат представени като доклад (устно докладване) или като постери.

 2. За използване на преференциални такси е необходимо да се представят доказателствени материали (документи, сканирани копия).

 3. Преференциалната такса за докторанти се отнася единствено за докторанти в редовна (не задочна, дистанционна и други) форма на обучение, които нямат сключен трудов договор.

 4. Стойността на таксата за участие на участници на съорганизатори на ВСУ‘2014 се записва в договора за партньорство между ВСУ и съорганизатора.

 5. Таксата правоучастие е еднократна и не се възстановява по никакъв начин от организиращата институция.

 6. Таксата се внася предварително по банкова сметка (http://www.vsu.bg/index.php?pid=1057), а в деня на откриването се предоставя банковото бордеро.

 7. Таксите са за участници от български фирми, институти и организации.

 8. Всички цени са в български лева с ДДС.