Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Научен план

В момента се провежда отчитане на научноизследователската дейност (НИД), съгласно Правилника за НИД на ВСУ. Настоящото отчитане е първо по новия Правилник за НИД и се осъществява по следната процедура и календарен график:

дейност отговорник срок
1 Разпространение на информация и формуляри за отчитане на НИ дейност Организатор по НИ и ИД 12.12.2017
2  Индивидуално отчитане на НИД за 2017 г. (изпълнената дейност в свободна форма). Всеки член на академичния състав 23.12.2017
3 Изготвяне на Отчет за НИД за 2017 г. на катедра на основата на индивидуалните годишни отчети на членовете на катедрата (doc Приложение 4). Всеки ръководител на катедра 06.01.2018
4 Изготвяне на Отчет за НИД за 2017 г. на факултет на основата на годишните отчети на катедрите на факултета (doc Приложение 5). Деканите на двата факултета  13.01.2018
5 Изготвяне на Общ отчет за НИД за 2017 г на ВСУ основата на обобщение на годишните планове на факултетите и др. показатели. Зам.-ректор по НД и С 20.01.2018

 

Планирането по новия Правилник за НИД бе осъществено по следната процедура и календарен график:

дейност отговорник срок
1 Заповед за провеждане на планиране на научноизследователската дейност на ВСУ за 2017 г. Ректор на ВСУ 01.03.2017
2 Разпространение на формулярите за планиране на НИ дейност Организатор по НИ и ИД 02.03.2017
3  Индивидуално планиране на НИД за 2017 г. чрез попълване и подписване на формуляр (doc Приложение 1). Всеки член на академичния състав 11.03.2017
4 Изготвяне на План за НИД за 2016 г. на катедра на основата на индивидуалните годишни планове на членовете на катедрата (doc Приложение 2). Всеки ръководител на катедра 18.03.2017
5 Изготвяне на План за НИД за 2017 г. на факултет на основата на годишните планове на катедрите на факултета (doc Приложение 3). Деканите на двата факултета  1.04.2017
6 Изготвяне на Общ план за НИД за 2017 г на ВСУ основата на обобщение на годишните планове на факултетите и др. показатели. Зам.-ректор по НД и С 8.04.2017

 Действията по попълването на формулярите са описани в самите формуляри, а дейността по планиране и отчитане на НИД се подпомага от Заместник-ректора по научноизследователската дейност и сътрудничеството. (zrectorn@vsu.bg).

 

352 0.605

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...