14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Официални спонсори на 14-та международна конференция ВСУ'2014

 Logo

Форумът „Зелено строителство за нашето бъдеще“ се подпомага от Фондация „Еврика“, за което Организаторите на ВСУ‘2014 сърдечно благодарят.