Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Консултантска дейност

Във ВСУ се осъществява Консултантска дейност

Направление: „Сеизмична осигуреност и динамична устойчивост на сгради“

Високо квалифициран хабилитиран колектив с богат в областта опит изготвя становища и експертизи по отношение на сеизмичната осигуреност и динамична устойчивост на съществуващ сграден фонд и съоръжения, както и на проектна документация при ново строителство на сложни сгради и съоръжения. Колективът включва хабилитирани лица и практикуващи инженери от три университета и е в състав:

  • проф. д.т.н. инж. Константин Казаков (ВСУ „Л. Каравелов“) – ръководител;
  • доц. д-р инж. Радан Иванов (ВСУ „Л. Каравелов“) – зам. ръководител;
  • проф. д-р инж. Здравко Бонев (УАСГ-София);
  • доц. д-р инж. Цветан Георгиев (УАСГ-София);
  • доц. д-р инж. Анита Хандрулева (ВСУ „Л. Каравелов“);
  • доц. д-р инж. Иван Павлов (ВСУ „Ч. Храбър“);
  • доц. д-р инж. Дария Михалева (ВСУ „Ч. Храбър“).

За становища, експертизи и консултация за проектна документация се обръщайте към проф. д.т.н. инж. Константин Казаков (kazakov@vsu.bg).

 

345 0.144

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...