en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Научен комитет

Радан Иванов, доц. д-р инж., Ректор на ВСУ – Председател

Маргарита Хамова, проф. д-р инж., Зам.-ректор на ВСУ – Зам.-председател

Ангел Балтов, чл. кор. д.т.н. инж., Институт по механика - БАН
Астериос Лиолиос, проф. д.т.н. инж., Тракийски университет, Гърция
Борислав Борисов, доц. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“
Владимир Картопольцев, акад. проф. д.т.н., ТГСАА - Томск, Русия
Владимир Кршистек, проф. д-р т.н. инж., Чешки технически университет, Чешка република
Владимир Савйовский, проф. д.т.н. инж., Киевски нац. университет по строителство и архитектура, Украйна
Влоджимерж Мартинек, проф. д.т.н. инж., ТУ, Варшава, Полша
Георги Годинячки, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“
Георги Коларов, арх., Български съвет за устойчиво развитие
Георги Стоилов, арх., Международна академия по архитектура
Голубка Нецевска, проф. д-р инж., Университет „Св. Кирил и Методий“, Македония
Джон Ермопоулос, проф. д-р инж., ТУ, Атина, Гърция
Димитър Назърски, проф. д-р инж., УАСГ, БАИС
Динар Камотим, проф. д-р инж., ТУ, Лисабон, Португалия
Индржих Мелхер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Бърно, Чешка република
Иржи Студничка, проф. д.т.н. инж., ТУ, Прага, Чешка република
Йозеф Мелцер, проф. д-р инж., ТУ, Жилина, Словакия
Константин Казаков, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“
Люк Корард, проф. д-р инж., Университет Лиеж, Белгия
Марио Киорино, проф. д-р инж., ТУ, Торино, Италия
Мариуш Маслак, проф. д-р инж., Tехнологичен университет, Краков, Полша
Масимо Майовиецки, проф. арх., IUAV, Венеция, Италия
Моогенс Нилсен, проф. д-р инж., Технически универитет, Дания
Милош Дрдацки, проф. д-р инж., ЧАН, Прага, Чешка република
Николае Тарану, проф. д-р инж., ТУ, Иаси, Румъния
Петър Колев, проф. д.т.н. инж., ВТУ „Т. Каблешков”
Радомир Фолич, проф. д-р инж., Университет в Нови Сад, Сърбия
Рикардо Зандонини, проф. д-р инж., Университет, Тренто, Италия
Роджър Джонсън, проф. д.т.н. инж., Инженерно училище, Университет Уоруик, Великобритания
Теодор Рошавелов, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“
Том Шанц, проф. д-р инж., Университет Бохум, Германия
Хайнц Брандл, проф. д.т.н. инж., ТУ, Виена, Австрия
Хартмут Пастернак, проф. д.т.н. инж., БТУ, Котбус, Германия
Ян Равингер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Братислава, Словакия
Янко Александров, проф. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“
Ячко Иванов, акад. проф. д.т.н. инж., Институт по механика - НТССБ

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com