en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Почетни съорганизатори

Почетните съорганизатори на ВСУ‘2016 са български институции или професионални организации, които имат ангажименти по разпространение на информация за Международната конференция. До момента сме получили потвърждение от следните организации:

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Научно-технически съюз по строителство в България

Камара на строителите в България

Камара на архитектите в България

Съюз на архитектите в България

 

Ако желаете да сте наш съорганизатор, моля, обърнете се за справка към Председателя на Организационния комитет доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов (zrectorn@vsu.bg) или към доц. д-р инж. Веселин Славчев (conference_bg@vsu.bg).

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com