en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Официални спонсори на ВСУ`2016

Няма качен файл

 

За Проектсофт

Няма качен файл

Проектсофт ЕООД е основана през 2008 г. от инж. Неделчо Ганчовски, с основна дейност - разработване на софтуер за проектиране на строителни конструкции. Нашите продукти PSCAD и Design Expert са предпочитани сред българските проектанти заради тяхната практическа насоченост, лекота на работа и високо качество. Към настоящия момент, програмите се използват от над 500 проектантски бюра и фирми, между които Лукойл, Аргогруп, Маркан, ИКюИ България, Нипроруда, Мостконсулт, БИАС-М и др. През 2012 година, софтуерът е преведен на английски език и се разпространява в редица държави от Европа, Азия и Африка, благодарение на нашите чуждестранни партньори. Проектсофт е дистрибутор и на други CAD системи за базово и специализирано проектиране в области като архитектура, машиностроене, ел. инсталации, ВиК, ОВК и др.

Нашите продукти

Няма качен файл

PSCAD и Design Expert са предназначени за цялостно проектиране на Ст.Б. и стоманени конструкции в съответствие с Еврокод. Програмите обхващат всички етапи от процеса на проектиране:

  • Изграждане на пространствен геометричен модел на сградата чрез параметрични обекти;
  • Автоматизирано генериране на кофражни и монтажни планове, разрези и изгледи, включващи необходимите оси, размери и коти;
  • Генериране на мрежа крайни елементи и статико-динамически анализ на конструкцията по МКЕ; Отпечатване на подробни изчислителни записки на български език, съдържащи всички необходими проверки;
  • Оразмеряване на конструктивните елементи в съответствие с Еврокод и изискванията за капацитивно проектиране;
  • Автоматизирано конструиране и изчертаване на армировките. Генериране на фигурни спецификации и количествени сметки за стоманата, бетона и кофража.

Проектсофт предоставя на своите клиенти безплатно обучение и техническа поддръжка за използваните софтуерни продукти. Програмите могат да се ползват безплатно от ученици, студенти и преподаватели в учебни заведения в рамките на учебния процес.

За контакти,

Няма качен файл

Инж. Неделчо Ганчовски

Проектсофт ЕООД

София, 1164, бул. Пейо Яворов 34-36, ет. 1, ап. 4

тел. +359 2 866 1297, +359 885 166 212

email: sales@proektsoft-bg.com

www.proektsoft-bg.com

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com