en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р худ. Александра Иванова доц. д-р инж. Любен Любенов ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Николай Николов ас. Борислав Козарев ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни
 

Николай Томов Николов

ст. преп. д-р худ.

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Приемно време и консултации:
понеделник 9:00-11:00 ч.


Телефон: 81 29 253
Имейл: katyanikolova@hotmail.com

Преподавани учебни дисциплини:
Моделиране и макетиране І, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Основи на абстракната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Основи на абстракната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Рисуване І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване І, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Рисуване ІV - избираема, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІІ - избираема, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІІ, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
УП-02: Рисуване, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
---

Образование

1984-1989

НХГ „Илия Петров“ , гр. София, специалност „Графика“

1991-1997

НХА „Николай Павлович“ , гр. София, специалност „Графика“ - курс на проф. Петър Чуклев; степен – магистър на изкуствата; с преподавателска правоспособност

Научна специалност

 

Степен

 

Професионална реализация

2011-2012

Щатен преподавател (½ щат) по рисуване и композиция във ВСУ „Любен Каравелов“

2008-2011

Хоноруван преподавател по рисуване и композиция във ВСУ „Любен Каравелов“

м. юли – август 2011

Изписване на стенописи в катедрален храм „Вознесение Христово“ в гр. Усинск, Коми, Русия – изписването на храма продължава

м.април-юни 2011

Изписване на църква и икони от царския ред в манастира „Покров Богородичен“ в с. Ресилово – изписването на храма продължава

м.май 2011

Изработка на икона-прототип на „Събор на Новоселските мъченици“ - тържествено осветена на 09.06.2011 г.

м. ноември 2010 г.

Изписване на 23 икони за иконостаса в черквата на манастир „Покров Богородичен“ в с. Ресилово, обл. Софийска

 м. юли-август 2010

Изписване на стенописи в катедрален храм „Вознесение Христово“ в гр. Усинск, Коми, Русия

м. май-юни и октомври 2010

Изписване на олтарна част в черквата на манастир „Покров Богородичен“ в с. Ресилово, обл. Софийска – 150 кв.м.

м. март-април 2010

Изписване на притвора в храма на манастир „Св. Четиридесет мъченици“, с. Врачеш, обл. Софийска – 40 кв.м

м.март-юни 2009

Изписване на храм „Успение Богородично“ в с. Осиковска Лакавица, обл. Софийска – 180 кв.м.

м.октомври-ноември 2008

Изписване на манастир „Св.Илия“ в с. Бистрица, обл.Софийска – 180 кв.м.

м.март-април 2008

Изписване на параклис „Св. Георги“ в с. Правешка Лакавица,  обл. Софийска – 40 кв.м.

м.декември 2007 – м.март 2008

Изписване на манастир „Св. Теодор Тирон“ в гр. Правец, обл. Софийска – 220 кв.м.

м. септември-декември 2007

Изписване на манастир „Св. Четиридесет мъченици“ в с. Врачеш, обл. Софийска – 150 кв.м

м.ноември 2006 – м.юни 2007

Изписване на катедрален храм „Успение Богородично“ в гр. Ботевград – 870 кв.м.

м.ноември 2005 – м.май 2006

Изписване на православен храм в манастира „Св. Николай Чудотворец“ в с. Скравена, обл. Софийска, национален обект №82 – 160 кв.м

м. октомври 2006

Изписване на православен храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Карамани, обл. Варненска – 100 кв.м. (екип с ръководител проф. Димо Заимов)

м. юли-автуст 2008

м. юли-автуст 2007

м.юли-август 2006

Изписване на катедрален храм „Вознесение Христово“ в гр. Усинск, Коми, Русия – 750 кв.м.; изписване на икони за иконостаса в храма – изписването на храма продължава

м. юли-автуст 2007

м. юли-автуст 2006

м.юли-август 2005

Изписване на катедрален храм „Св. Стефан Пермски“ в гр. Сиктивкар, Коми, Русия – 1200 кв.м. - изписването на храма продължава

м.юли-август 2005

Изписване резиденцията на н.преосвещенство Питирим, епископ на Воркутинска и Сиктивкарска епархия, Коми, Русия – 90 кв.м

в.юни 2005

Изписване на православен храм „Св.Николай Чудотворец“ в с. Кривонос, Брезнишко

2005

Илюстрации на „Видимото е временно, а невидимото вечно – афоризми от Библията“, изд. Изток-Запад

2005

Илюстрации на „Искаш ли да разбереш новото, изучавай старото и още над 300 монголски пословици и поговорки“, изд. Изток-Запад

2004

Илюстрации на „Ако нямаш огледало погледни съседа си и още над 400 турски пословици и поговорки“, изд. Изток-Запад

1997-2001

Участия в общи изложби

1999

Самостоятелна изложба в „Овергаз“ , гр. София

1998

Самостоятелна изложба в „Кредитна банка“, гр. Дупница

м. юни 1997

Самостоятелна изложба в галерия „Неси“, гр. Бургас

1990-1997

Участия в „Есенен салон на изкуствата“ и Графика, малък формат“ на СБХ

 

Изработка на икони (дърво, темпера) – собственост на частни лица в България (вкл. Патриарх Максим, Георги Първанов – Президент на Р. България), Русия (вкл. Патриарх Алексей II), Австрия и САЩ

 

Графики (офорт, акватинта, смесена техника) – собственост на частни лица и корпоративни колекции в България, Австрия, Турция и САЩ

 

Научни интереси

Източно-православно монументално и декоративно изкуство

Членство в професионални организации

 

Учебни пособия

 

Публикации

 

 

 

 

500 1.234

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...