en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Международен научен комитет

Радан Иванов, доц. д-р инж., Ректор на ВСУ – Председател


Маргарита Хамова, проф. д-р инж., Зам.-ректор на ВСУ – Зам.-председател

Ангел Балтов, чл. кор. д.т.н. инж., Институт по механика - БАН
Астериос Лиолиос, проф. д.т.н. инж., Тракийски университет, Гърция
Борислав Борисов, доц. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“
Владимир Картопольцев, акад. проф. д.т.н., ТГСАА - Томск, Русия
Владимир Кршистек, проф. д-р т.н. инж., Чешки технически университет, Чешка република
Владимир Савйовский, проф. д.т.н. инж., Киевски нац. университет по строителство и архитектура, Украйна
Влоджимерж Мартинек, проф. д.т.н. инж., ТУ, Варшава, Полша
Георги Годинячки, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“
Георги Коларов, арх., Български съвет за устойчиво развитие
Георги Стоилов, арх., Международна академия по архитектура
Голубка Нецевска, проф. д-р инж., Университет „Св. Кирил и Методий“, Македония
Джон Ермопоулос, проф. д-р инж., ТУ, Атина, Гърция
Димитър Назърски, проф. д-р инж., УАСГ, БАИС
Динар Камотим, проф. д-р инж., ТУ, Лисабон, Португалия
Индржих Мелхер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Бърно, Чешка република
Иржи Студничка, проф. д.т.н. инж., ТУ, Прага, Чешка република
Йозеф Мелцер, проф. д-р инж., ТУ, Жилина, Словакия
Константин Казаков, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“
Любен Сиврев, проф. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“
Люк Корард, проф. д-р инж., Университет Лиеж, Белгия
Марио Киорино, проф. д-р инж., ТУ, Торино, Италия
Масимо Майовиецки, проф. арх., IUAV, Венеция, Италия
Моогенс Нилсен, проф. д-р инж., Технически универитет, Дания
Милош Дрдацки, проф. д-р инж., ЧАН, Прага, Чешка република
Николае Тарану, проф. д-р инж., ТУ, Иаси, Румъния
Петър Колев, проф. д.т.н. инж., ВТУ „Т. Каблешков”
Рагнар Сибьорнсон, проф. д-р инж., Исландски Университет, Исландия
Радомир Фолич, проф. д-р инж., Университет в Нови Сад, Сърбия
Рикардо Зандонини, проф. д-р инж., Университет, Тренто, Италия
Роджър Джонсън, проф. д.т.н. инж., Инженерно училище, Университет Уоруик, Великобритания
Теодор Рошавелов, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“
Том Шанц, проф. д-р инж., Университет Бохум, Германия
Хайнц Брандл, проф. д.т.н. инж., ТУ, Виена, Австрия
Хартмут Пастернак, проф. д.т.н. инж., БТУ, Котбус, Германия
Ян Равингер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Братислава, Словакия
Янко Александров, проф. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“
Ячко Иванов, акад. проф. д.т.н. инж., Институт по механика - НТССБ