en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Тематични направления

I. Архитектура. Градоустройство и урбанизъм. Изкуство и опазване на архитектурното наследство.

II. Строителна механика. Строителни конструкции. Сеизмично инженерство.

III. Геодезия. Геотехника. Транспортно, тунелно и хидротехническо строителство.

IV. Строителни материали. Технология, организация и икономика на строителството. Строително право.

V. Устойчиво строителство. Енергийна ефективност. Нулево-енергийни сгради. Екоинженеринг и екологична сигурност.

VI. Иновации в образованието. Електронно обучение в архитектурните и инженерните специалности.