en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

 

ОКОНЧАТЕЛНАТА  ПРОГРАМА

може да изтеглите оттук/here

За повече информация посетете тази страница.

illustration2015

Logo_VSU2015

Invitation_OpenCeremory

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Изисквания към докладите

Пълният текст на доклада(ите) трябва да бъде подготвен и изпратен като файлове с разширение doc и pdf и не трябва да превишава шест страници, включително илюстрациите.

Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията посочени във файловете Template_VSU2015bg.pdf (за доклад, написан на български език) и Template_VSU2015en.pdf (за доклад, написан на английски език), които можете да изтеглите от тази страница. Препоръчваме да пишете доклада си в копие на този файл, за да се гарантира спазване на изискванията за форматиране и добрия вид на сборника доклади.

Пълният текст на докладите трябва да се качи на този сайт (ако сте се регистрирали през "Нова регистрация") или да се изпрати на Организационния комитет до 20 април 2015 г. на имейл адреси: conference_bg@vsu.bg (за кореспонденция на български език) и conference_en@vsu.bg (за кореспонденция на английски език). Доклади, получени след тази дата, няма да бъдат публикувани в Сборника с доклади.