en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Владимир Кирилов Дамянов

ас. арх.

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Приемно време и консултации:
Всеки работен ден, от 13:00 до 15:00 ч.,
в стая 68 - 4ти етаж, админ. корпус.


Телефон: 02 872 9665;
0888 95 08 94
80 29 1
Имейл: vladodam@gmail.com

Преподавани учебни дисциплини:
АП 2 - Градски дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП 6 - Общ устройствен план, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП II - еднофамилна жилищна сграда, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП V - многофамилна жилищна сграда, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VІ - интериор І - жилищни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Мебелиране на интериорни и екстериорни пространства - избираема, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Професията архитект - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Формообразуване; параметричен дизайн, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
---

Образование

ВИСШЕ

ВИАС - УАСГ - 1967, гр.София - диплома 1973 г.

Научна специалност

АРХИТЕКТУРА

Степен

МАГИСТЪР-АРХИТЕКТ

1980

Научна специализация в ЦИЕС / CIES / FRANCE Тема: «Архитектура на детските комплекси,сгради и съоръжения за образование и атрактивен отдих» - Ministers de Sport et Loisire;
Групов стаж по урбанизъм и устройство на територията –Paris, Ministers des Affaires Etranger , France

Професионална реализация

2009 - до момента

редовен асистент към ВСУ - Архитектурен факултет - Катедра ГТИА;

мандат
2012 - 2016 г.

Председател на УС на Камара на Архитектите в България;

1998 - 2012

Хоноруван асистент УАСГ - кат. ”Интериор и дизайн”;

1992 г. до момента

Архитект на свободна практика - Управител на фирма за комплексно проектиране "БАРХ" ЕООД гр.София

1990 - 1992 г.

Ръководител ателие в Международната Академия по Архитектура /МАА-IAA/

1981 - 1990 г.

ръководител група;Ръководител Ателие ;Главен Проектант

в КНИПИ "Софпроект"-Дирекция"Генплан";Дирекция"Център"

1975 - 1980 г.

КНИПИ"Главпроект"към КАБ-проектант в Дирекция"Сгради и Комплекси за Спорт,Отдих и Туризъм"

 

Градоустройствена практика:

1.Реконструкция бул."Ленин"-София-проект 1975г.-конкурс-откупка

Р-л колектив

2.Пешеходни зони на гр. София-конкурс-1ва награда в колектив 1976г.

3.Устройствени планове на к.к-с"Дружба-Варна"-в колектив1976-78г.

4.ЗРП на зони Б-3-Б-4-София-ІІпремия,конкурс-в колектив

5.Развитие на София след 50г.-конкурс-Премия-в колектив

6.Оформление на главни входни магистрали на София-Западно направление- 1983г-_премия,в колектив

8.Пешеходни зони на гр.Левски-ЦГЧ-конкурс-откупка-в колектив

9.Застроителен план на Рила-зона "Рилски монастир"-в колектив

10.ОГП на курортен комплекс "Боровец"-Самоков-конкурс-1983г.

11.ЗРП на кв.Бенковски -София-ЗРП на ЦГЧ Тредовец-Ботевград-1984-1989г.

12.ЦГЧ на гр.Банкя-София- р.л колектив-1983-1990г.

13.Общ градоустройствен план на гр.Банкя-проект;Главен проектант-1985-2000г.;Детайлни застроителни планове на Вилна зона Градоман-Банкя;кв.42 гр.Банкя-реконструкция

14.Застроителен план на МОК"Елаците"ИПРЗ-в колектив-1995г.

15.Застроителен план на жил.зона в Сайда,Ливан-1990-91г.

16.Централна градска част на гр.София-конкурс-в колектив-2000г.

17.Застроителен и регулационен план на пром.зона-Казичане-София-1997-1999г.

18.Разширение вилна и курортна зона с.Резово,общ.Царево-ПУП-ПРЗ-2001-2003г.

19.ЗРП на Складова база-Беримирци-1997-2002

20.Ваканционно селище „Спортела”-общ.Кочериново-ПУП-ПРЗ

2006-2007г.

21.Конкурс по ЗОП за Малък парк-Банкя-с колектив-2ро място-2008г.

22.Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за кв.39а-за разширение сграда на СРИОКОЗ-в процедура -2008-2009г.

23.ПУП-ПРЗ за логистичен комплекс на НОИ- база Невестино-Кюстендил 2010г.

 

 

Комплекс"Зл.Пясъци"

1976г.Министерство на Долна Австрия-грамота-конкурсен проект в колектив-грамота-Виена

1976-1978г.Реконструкция бул."Витоша"-гр.София-кв.359

1979г.Детска светофарна уредба-парк"Скаптопара"Благоевград

1981-83г.-Централна Градска Част Национален Курорт гр.Банкя-ЗРП

1986-89г.СПТУ по Туризъм-гр.Банкя-Реконструкция-Награда на гр.София -1989г. за Архитектура-реализация

1986-89г.ЗРП кв.Бенковски-гр.София

1986-93г.Общ Градоустройствен план на Национален Курорт Банкя

1990г.Жилищна група с магазини и джамия-гр.Сайда,Ливан

1992-1994- Спортен Център на ФК"Банкя"-проекти,реализация

1992-1996г.Жилищни сгради гр.Банкя-реализация

1991-97г.-Сграда на Столична ХЕИ-ул."Цар Симеон"169-Реконструкция-реализация

-1998г.Проект и аранжиране на Национална изложба за скулптура на открито-парк”Оборище”-гр.София-м.май

-1998г.Лаборатория по Микробиология и Паразитология при СХЕИ-ул."Враня"№20-гр.София-реконструкция-реализация

1995-98г.Жил.сграда на ул."Христо Максимов"София-реализация

-1996-2000г.Офис сграда на бул."Македония"12 гр.София-реализация

-2000г.Кардио фитнес център на фирма"Девал"София-реализация

-2000-2001г.Централна Микробиологична лаборатория на Първа Градска Болница за активно лечение-гр.София-реконструкция-реализация.

-2001-2002г.Ветеринарно-Санитарни Съоръжения на ГКПП Капитан Андреево-Застроителен план,Високо строителство-р-л на колектив-Програма ФАР-ЕО-на МЗГ-проект и реализация

-2002-2003г.Административно-жилищна сграда на ПМ-Груп"АД София-в колектив- в строителство и реализация-Бизнесцентър”Витоша”-бул.”България”-Мотописта

конкурс,проектиране,в строеж-12400кв.м.РЗП- с колектив

-2003г.м01.-конкурсен проект за "Соравиа-център -София"ЕООД-в колектив

-2003-2005-Идеен проект за православен храм”Св.Рождество христово”-ж.к „Младост-3”гр.София -дарение

-2003-2005-Жил.сгради в м”Манастирски ливади” и „Павлово-Бъкстон”-гр.София- реализация

-2005-2007-ПУП-ИПРЗ кв.130 р-н”Надежда”УПИ VІ-496-жил.сграда

ТП и Реализация-2007-2009г.

-2005-2006-реконструкция сграда-паметник на архитектурата на ул.”Бачо Киро”№47 гр.София в Медицински център-ТП и реализация

-2006-2007-Вилно селище „Спортела”-Пороминово,общ.Кюстендил

-подобект-Параклис „Св.Троица”-ТП,строеж

-2006-2008-ГКПП-Ветеринарно-санитарен контрол на летище София- Проект и реализация-под наблюдение на НВМС и ЕО

-2006-2007-Участие в Консорциум за проектиране на Национален Екарисаж-по програма PHARE-ФАЗА ППП

-2007-2008-ПУП за Спортно-атрактивен център в м.”Бански рид”,кв.Градоман,гр.Банкя на „Лаудис Билдинг”ООД .

-2007-2008 Проект за жил.и офис сграда в „ЗОНА Б-19,кв.278-ТП

-2008г.Бизнесцентър и жил.група в кв.358б,Зона Б5,София-ППП

24. Жил.сграда кв.201, Павлово 2010г.-РП

25.Жил.сграда Подуене-Редута-ул.”Братя Жекови” 3 -2010-2011г-строителство

 

 

СПЕЦИФИЧНА РАБОТА ЗА ЧУЖБИНА

1976-78г.-хотели и спортни центрове за Нигерия-в колектив

1983-85-хотели,резидентални сгради за Катар,Абу Даби,Риад-в колектив

1990-91г.Застроителен план;жил.група и джамия;супермаркет-Сайда,Ливан-ръководител на колектив -идеен проект

1990-91г.Резидентални жил.сгради за Централен Черноземен Район-Руска федерация-конкурсен проект-р-л колектив

 

 

СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ-ПРОЕКТИ

1995-96г.-Специални складове за митническа проверка-Суходол,София-Работни проекти-реализация

 

-2001-Спечелен конкурс за проектиране на предварителни проучвания за "Ветеринарни съоръжения на Капитан Андреево" и

"Зелена граница" в района-ръководител на колектив

 

2001-2002-Технически и работни проекти за ГВКП Капитан Андреево- част "Архитектура" -авторски надзор,реализация-до

февруари 2003г.

-2006-2008-Сграда ГКПП-Ветеринарно-санитарен контрол на летище София- Проект и реализация-под наблюдение на НВМС и ЕО

 

Научни интереси

Териториално устройство, градоустройство, архитектура,ИНТЕРИОР И ДИЗАЙН на жилищните,обществени и производствени сгради, интериор и архитектурен дизайн на средата за обитаване

Членство в професионални организации и научни съвети

1974-до момента-2012г.-САБ-1985-1990-председател на дружество;1991-1995г.-член на УС на САБ; председател на КС към УС на САБ

1989-2003г.-Член на Работна група „Сгради и комплекси за култура и образование” към UIA / UNESCO / UN

1991г.-член –учредител на КАБ; 2003г.-до момента-член на КАБ с пълна проектантска правоспособност;2008-2012-член на Съвета на КАБ-РК София-град; 2011г.-Председател на Комисия по изменение на Устава на КАБ към ІХто ОС на КАБ

2012-2016 г.Председател на Управителния съвет на Камара на архитектите в България

Член на Факултетният съвет на АФ на ВСУ-2014-2016

Член на Академичния съвет на ВСУ- 2015-2016г.

Участие в пленарни заседания на комисии към НС,МРРБ,МОН,МК,МИП, САБ-по обсъждане и приемане на промени и допълнения в Законодателството на РБ- ЗУТ,ЗППК,ЗКН,ЗОП, ЗВО и др. Период- 2012-2016г.

Водени лекционни курсове

1998-до момента,2012г.--лекционен курс „ Нови тенденции в интериора и дизайна на обществените пространства”-за преддипломанти към кат.”Интериор и дизайн”-10бр.–УАСГ; ВСУ-2011г.-Зимен семестър.м.10-м.12.2011г.”зимен 10-12 2015г.-лекционен курс по Жилищни сгради”-1ва част-15 бр.

Хоноруван преподавател към катедра „Интериор и Дизайн” –АФ на УАСГ- упражнения по Дизайн в архитектурата -4 курс архитектура и интериор- 7ми и 8ми семестър 1998-2012-зимен семестър

ВСУ- 2015-2016г.Професия архитект-свободно избираема дисциплина- 4курс,7ми семестър

А-21-вилно селище-упражнения А-ІІІ;САСС-магистър след бакалавър-упражнения

А-31-обществени сгради-упражнения А-ІІІ, САСС-ІІ

А-48- интериор жил.сграда-упражнения

А-84-интериор обществ.сгради-упражнения- А-V САСС-VІ

А-5курс-Опазване на архитектурно наследство- курсов проект

А-5 ти курс-Преддипломен проект- градоустройство,архитектура,ландшафт

Ръководство дипломни работи- от 2010- до 2012 г.- УАСГ- 8 дипломатни –катедра „Интериор и Дизайн”

ВСУ-дипломанти- по теми-„Обществени сгради”,Жилищни сгради,Градоустройство,Интериор- за период 2010-2016г.-24 дипломанти


 

Учебни пособия

 

Публикации и рецензии

-„Детската стая”-сп.”Наш дом”57/ 1982г.;бр.54,55,56/82г.

-„Реконструкциа на Стария град-Ваймар,ГДР- 4 Internationales Entwurfsseminar in Weimar”-29.08-15.09.1983-конкурсен проект-публикация на Съюза на архитектите на ГДР,Кметството на гр.Ваймар,Висшето Училище по Архитектура-Ваймар.

-„Саморъчно изработени уреди за спорт”-в колектив-ДИ”Техника”-1984

-„Реконструкция СПТУ гр.Банкя” сп.”Архитектура”бр.5/1989г.

-„От другия тротоар..”сп.”Архитектура” бр.4/2000г.

-„Шотландския парламент”-сп.”Архитектура” юни,2006г.

-„Силкен Хотел-Мадрид”-сп.”Архитектура” бр.2-3/2006г.

Рецензии на дипломни работи- 2010- 2016 г.- 32 бр. дипломни проекти

 

 

 

 

516 0.220

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...