en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

 

ОКОНЧАТЕЛНАТА  ПРОГРАМА

може да изтеглите оттук/here

За повече информация посетете тази страница.

illustration2015

Logo_VSU2015

Invitation_OpenCeremory

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Организационен комитет

проф. д-р инж. Дончо Партов – Председател

partov@vsu.bg

доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов, Зам.-ректор на ВСУ – Зам.-председател

zrectorn@vsu.bg, conference_bg@vsu.bg

 

Организационни секретари

инж. Красимира Стоева – conference_bg@vsu.bg

Нели Йорданова – conference_en@vsu.bg

Симеона Джуброва – conference_en@vsu.bg

 

Членове

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

доц. д-р Александра Иванова

доц. д-р Ваньо Георгиев

доц. д-р инж. Любен Любенов

гл. ас. Стоянка Якова

инж. Боряна Димитрова

Атанас Нейков

Антон Гороломов