Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Правилници на ВСУ Още документи Закони Политика за използването на "Бисквитки"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Правилници на ВСУ

Правилник за дейността на ВСУ
последно актуализиран с Протокол на ОС № 1 от 21.01.2019 г.

Кодекс по етика и академично единство на ВСУ „Л. Каравелов”

Правилник за работата на комисията по етика и академично единство

Правилник за прием за предстоящата учебна година

Правилник за учебната дейност във ВСУ
последно актуализиран с Протокол на АС № 17 от 26.09.2018 г.

Правилник за изготвяне и защита на дипломни работи

Ред за настаняване в общежитията

Правилник за научноизследователската дейност на Висше строително училище „Любен Каравелов“

Правилник за организацията и дейността на Лабораторно-изследователския комплекс на ВСУ „Любен Каравелов“

Правилник за организацията и дейността на Компютърно-информационния комплекс на ВСУ "Любен Каравелов"

Правилник за организацията и работата на Научния семинар на ВСУ "Любен Каравелов"

Правилник за развитието на академичния състав във ВСУ "Л. Каравелов"
последно актуализиран с Протокол на АС № 6 от 06.07.2017 г.

Наръчник по качеството

 

360 0.070

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...