Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Къде да публикуваме

ВНИМАНИЕ!
На вашите имейли се изпращат предложения за публикуване срещу заплащане. Голяма част от тези предложения са от фалшиви уеб сайтове, които имитират интернет страницата на автентично научно списание. Информация за това как да разберем дали общуваме с присвоено научно списание (Hijacked Journal) може да намерите на следните pdf слайдове.

 

На сайта на НАЦИД:
Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

Ново списание в областта на строителното и конструктивното инженерство!
International Journal of Constructive Research in Civil Engineering (IJCRCE)

Eastern Academic Journal – ново българско рецензирано електронно академично списание със свободен достъп. То е регистрирано под ISSN 2367-7384, индексирано е в Google Scholar, CiteFactor и Open Academic Journals Index и е в процес на вкючване към други индексиращи платформи (засега няма IF и SJR. В списанието е съзаден индивидуален профил на ВСУ "Л. Каравелов", който предоставя следните преференциални условия:

 • самостоятелна секция за авторите от ВСУ “Любен Каравелов”
 • приоритетни срокове за рецензия
 • персонална ценова оферта за такса публикация
 • участие в групата на поканени автори за обзорни статии
 • преференциални цени за участие в конференции

Списания с импакт ранг (SJR : Scientific Journal Rankings)
Към 01.01.2016 са включени 83 списания в областта "Architecture", от които десетте с най-голям SJR са:

 • Research in Engineering Design - Theory, Applications, and Concurrent Engineering (2014 SJR: 1,286)
 • Design Studies (2014 SJR: 1,184)
 • Structural Design of Tall and Special Buildings (2014 SJR: 0,895)
 • Journal of Architectural Engineering (2014 SJR: 0,669)
 • Construction Innovation (2014 SJR: 0,647)
 • Engineering, Construction and Architectural Management (2014 SJR: 0,625)
 • CoDesign (2014 SJR: 0,620)
 • Architectural Science Review (2014 SJR: 0,615)
 • International Journal of Architectural Heritage (2014 SJR: 0,561)

Български научни списания в SCOPUS.
Списанията с тематика, близка до спецификата на ВСУ са:

 • Applied Mathematical Sciences (ISSN: ,2014 SJR: 0.335)
 • Archaeologica Bulgarica (ISSN: , 2014 SJR: 0.108)
 • Bulgarian Chemical Communications (ISSN: , 2014 SJR: 0.156)
 • Chemistry (ISSN: , 2014 SJR: 0.21)
 • Comptes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences (ISSN: , 2014 SJR: 0.21)
 • Cybernetics and Information Technologies (ISSN: , 2014 SJR: 0.17)
 • International Journal of Mathematical Analysis (ISSN: , 2014 SJR: 0.228)
 • Journal of the Balkan Tribological Association (ISSN: , 2014 SJR: 0.242)

Списания с импакт фактор (IF: Impact Factor)
Към 01.01.2016 по ключова дума "Architecture" се намират 49 списания, първите десет от които са:

 • A + U-Architecture and Urbanism (ISSN: 0389-9160)
 • Architect (ISSN: 1935-7001)
 • Architectura-Zeitschrift fur Geschichte der Baukunst (ISSN: 0044-863X)
 • Architectural Design (ISSN: 0003-8504)
 • Architectural History (ISSN: 0066-622X)
 • Architectural Record (ISSN: 0003-858X)
 • Architectural Review (ISSN: 0003-861X)
 • Architectural Science Review (ISSN: 0003-8628)
 • Architectural Theory Review (ISSN: 1326-4826)
 • Architektura & Urbanizmus (ISSN: 0044-8680)
Списания в областта на изкуството и история на изкуството в European Reference Index for the Humanities (461 броя към 29 март 2018 г):
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action;jsessionid=W8lAUjIxW+vXDHRPq9UlZf8F.undefined?xs=&epd=3&tv=true

Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. (Националeн център за информация и документация - НАЦИД)

 

348 0.261

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...