Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Консултации за кандидат-студенти Изпит по математика Изпит по рисуване
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Какво трябва да знаем за изпитите по рисуване?

Конкурсните изпити по рисуване се провеждат с цел да се установят предварителните художествени пространствено-изобразителни възможности на кандидатите, необходими в архитектурната професия, и протичат в следния ред:

  • първа част: рисунка на модел (геометрично тяло или група от тела) при определени условия, зададени от конкурсната задача. Изпитът е анонимен, с продължителност 3 часа.
  • втора част: да се промени по конкретно условие зададена композиция от форми в определено пространство и да се нарисува. Изпитът е анонимен, с продължителност 3 часа.

ВСУ "Л. Каравелов" си запазва правото да конкретизира изискванията и характера на задачите при запазване на техните основни цели и обща насоченост.

При провеждане на изпитите се допуска използването на: черен молив, гума, линия от картон и подложка от картон 35/50 см.

Вижте още:
Консултации за кандедат-студенти
Галерия снимки на макети от изпитите по рисуване.

 

342 0.081

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...