en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р худ. Александра Иванова доц. д-р инж. Любен Любенов ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Николай Николов ас. Борислав Козарев ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни
 

Стоян Георгиев Дечев

ст. преп. д-р худ.

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Приемно време и консултации:
понеделник 11-17 ч.


Телефон: 81 29 253
Имейл: stoiandechev@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Моделиране и макетиране І, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Моделиране І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІV - избираема, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІI - избираема, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІI, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване І, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Рисуване ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
---

Образование

Специалност

Изобразителни изкуства, НХА

Степен

Магистър  сп. Скулптура от 2004

 

Професионална реализация

ВСУ, АФ, ГТИА

От 2006– до сега, редовен преподавател,

НХА

От 2007 – асистент по рисуване

Научни интереси

Изкуствознание и изобразителни изкуства, Съвременно изкуство,

Членство в професионални организации

 Съюз на българските художници

Учебни пособия

 

Публикации

  1. Иванова, А., Дечев, Ст. Проблеми на преподаването по моделиране и макетиране в специалностите Архитектура и САСС, първи курс. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2008”. София, 2008.
  2. Иванова, А., Дечев, Ст. Макетиране на централна част от София – представяне на задача от дисциплината моделиране и макетиране във ІІ курс, Архитектура. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2010”. София, 2010.

 

 

 

 

499 0.675

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...