en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Възпитаници Първенци
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ПЪРВЕНЦИ НА ВИПУСКИТЕ

Народно училище за трудови офицери “Ген. Бл. Иванов” (НУТО)

1953 г. – л-т Георги Илиев

1954 г. – л-т Димитър Йончев

1955 г. – л-т Борис Стоянов

1956 г. – л-т Никола Парушев

1957 г. – л-т Румен Иванов

Народно военно училище за трудови офицери “Ген. Бл. Иванов” (НВУТО)

1966 г. – мл. л-т Илия Борисов Ников

1967 г. – мл. л-т Тошко Иванов Николчовски

1968 г. – мл л-т Иван Вълков Иванов

1969 г. – мл. л-т Иван Василев Иванов

1970 г. – мл. л-т Петко Донков

Полувисше народно военно училище за офицери от Строителни войски “Ген. Бл. Иванов” (ПНВУОСВ)

1971 г. – мл. л-т Митьо Койнов Славов

1972 г. – мл. л-т Васил Борисов Божков

1973 г. – мл. л-т Кольо Стефанов Колев

1974 г. – мл. л-т Николай Любомиров Йосифов

1975 г. – мл. л-т Венцислав Ангелов Пейков

Висше народно военно строително училище “Ген. Бл. Иванов” (ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов”)

1977 г. – л-т инж. Димитър Стоянов Мишев

1978 г. – л-т инж. Пламен Желев Желев

1979 г. – л-т инж. Петър Стойчев Папизов

1980 г. – л-т инж. Цветан Монов Кулевски – първенец на випуските на всички военни училища

1982 г. – л-т инж. Стою Димитров Цуцеков

1983 г. – л-т инж. Венцислав Георгиев Йорданов

1984 г. – л-т инж. Васил Георгиев Васев

1985 г. – л-т инж. Веселин Георгиев Дошков

1986 г. – л-т инж. Петър Георгиев Греков

1987 г. – л-т инж. Радослав Георгиев Атанасов

1988 г. – л-т инж. Тодор Иванов Трайков

1989 г. – л-т инж. Стоян Аспарухов Стоянов

1990 г. – л-т инж. Николай Георгиев Ценов

Висше военно инженерно строително училище “Л. Каравелов” (ВВИСУ “Л. Каравелов”)

1991 г. – л-т инж. Румен Апостолов Ценов

1992 г. – л-т инж. Величко Иванов Руменов

1993 г. – л-т инж. Милко Стефанов Минев

1994 г. – л-т инж. Георги Иванов Василев

1995 г. – л-т инж. Цанко Василев Миланов

1996 г. – л-т инж. Росен Георгиев Костов

1997 г. – л-т инж. Стоян Раднев Димитров

1998 г. – л-т инж. Борислав Тотюв Даалов

1999 г. – л-т инж. Даниела Александрова Боянова и л-т инж. Атанас Петров Тасмов

2000 г. – л-т инж. Марияна Кирилова Достинова

Висше строително училище “Л. Каравелов” (ВСУ “Л. Каравелов”)

2001 г. – л-т инж. Христина Стоянова Заякова

2002 г. – л-т инж. Веселин Георгиев Първанов

            – л-т инж. Петър Димитров Миленов – степен “бакалавър”

2003 г. – инж. Чавдар Петров Стоянов

2004 г. – инж. Диан Димитров Делчев – степен “бакалавър”

2005 г. – инж. Ерджан Юсеин Мехмет – степен “бакалавър”

               магистър инж. Анатоли Венелинов Гюров

2006 г. - инж. Красимира Миткова Чернева – степен “бакалавър”

               магистър инж. Радослава Георгиева Кишкина

2007 г. – инж. Анита Костадинова Хандрулева – степен “бакалавър”

               магистър инж. Ерджан Юсеин Мехмет

2008 г. – инж. Тихомир Данаилов Томов – степен “бакалавър”

               магистър инж. Красимира Миткова Чернева

2009 г. – инж. Костадинка Денкова – степен “бакалавър”

               инж. Павлина Панчева – степен “бакалавър”

               магистър инж. Анита Хандрулева

2010 г. – инж. Радой Михайлов – степен “бакалавър”

               магистър инж. Мария Илчева

               магистър инж. Тихомир Томов

2011 г. – инж. Филип Христов – степен “бакалавър”

               магистър арх. Елина Серева

               магистър инж. Костадинка Денкова

               магистър инж. Гергана Георгиева

               магистър инж. Татяна Дерменжи

2012 г. – инж. арх. Петя Майданова – степен “бакалавър”

               магистър арх. Катерина Тончева

               магистър инж. Радой Михайлов

2013 г. – инж. Елена Пирнарева – степен “бакалавър”

               магистър арх. Йорданка Петрова

               магистър инж. Филип Христов

2014 г. – инж. Мартин Петков – степен “бакалавър”

               магистър арх. Милена Кимрянова

               магистър инж. арх. Петя Майданова

 

 

 

337 0.208

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...