en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р арх. Юлия Илиева гл. ас. д-р арх. Ярослав Рангелов гл. ас. д-р арх. Иванка Маринова ас. арх. Андрей Велинов проф. д-р арх. Янко Александров Сградостроителство и архитектурни конструкции
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Юлия Методиева Илиева

доц. д-р арх.

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции" - Ръководител катедра

Приемно време и консултации:
вторник от 10:00 до 12:00 часа


Телефон: 80 29 124
Имейл: yuliya_ilieva@vsu.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Архитектурни конструкции I част, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции I част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции I част, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
ВАП - изобразителни средства в архитектурата, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Енергоефективна архитектура, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство I част, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство I част, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство ІІ част, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство III част, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство III част, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство и архитектура, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Техническо чертане, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Техническо чертане, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
---
Сградостроителство и архитектура , 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Техническо чертане, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование
2012 – 2013 УАСГ - София
Професионално направление:

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Научна специалност: „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“
Степен: Доктор

1998-2004

УАСГ - София

Научна специалност

Архитектура

Степен

Магистър

Професионална реализация
2017 - до сега ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София
Длъжност:

Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Доцент архитект

2011 – 2017 ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София
Длъжност: Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Главен асистент архитект

2008 – 2011

ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София

Длъжност:

Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Асистент архитект

2009 – до сега

„Давимекс” ЕООД – гр. София

Длъжност:

Експерт по енергийна ефективност на сгради

2007 – 2010

„АРХИГРАФ” ЕООД – гр. София

Длъжност:

Управител

2006 – 2008

“Джиниъс МАД” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

2005 – 2006

“Маркан проект” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

2004

“СТЕММА ИНЖЕНЕРИНГ” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

Научни интереси:

В областта на сградостроителството

Членство в професионални организации

 КАБ (член с пълна проектантска правоспособност за упражняване на професията архитект - регистрационен № 02569);
САБ;
Българска строителна камара (координатор по безопасност и здраве в строителството).

Ръководство или участие в научни проекти

Участник в проект по НИЗ: „Интегриране на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в сградната обвивка“, 2016-2018 г.
Участник в проект по НИЗ: „Иновативни методи за създаване на модулни структури от корави и гъвкави елементи за приложение в архитектурата“, 2014-2015 г.;

Учебни пособия Илиева, Ю., (2017). Ръководство по инженерно-строителна графика, Първо издание, София, ISBN: 978-954-331-073-9

Публикации

 35

 

 

 

496 0.181

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...