en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Важни дати

Важните дати за подаване на заявка за участие, представяне на информация за резюмето и пълен текст на доклада са както следва:

14 март  (16 март 12:00 ч) 2016 г. - Изпращане на заявка за участие и резюме на доклад

21 март (24 март 12:00 ч) 2016 г. - Потвърждение на заявката и за прието резюме

18 април (25 април) 2016 г. - Изпращане на пълния текст на доклада и плащане на таксата за участие

Моля, спазвайте сроковете. Тяхното неспазване може да доведе до невключване на вашия доклад в сборника с доклади на конференцията.

Препоръчваме да изпращате вашите резюмета и пълния текст на доклада преди горепосочените дати за да има време да се отстранят всякакви непредвидени обстоятелства или технически проблеми.

Имайте предвид, че докладите ще бъдат рецензирани от член на Научния комитет на ВСУ‘2016. При необходимост от евентуални корекции ще бъдете уведомени своевременно.

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com