Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне ВСУ в медиите Други сайтове за ВСУ Обмен на хипервръзки
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ВСУ в медиите

2018 г.

16.11.2018
в. „Строител”: Връчиха дипломите на юбилейния 80-и випуск на ВСУ „Любен Каравелов”

7.11.2018
в. „Строител”: 200 възпитаници на ВСУ „Любен Каравелов” получиха дипломите си за завършено висше образование

28.10.2018
в. „Строител”: ВСУ „Любен Каравелов” отбеляза своя 80-годишен юбилей с научна конференция с международно участие и празничен концерт

Вижте: pdf публикацията в детайли

2017 г.

23.01.2017
Вестник "Строител" Представяне на ВСУ като участник в проект за изграждане на Център за компетентност (интервюта с доц. д-р инж. Р. Иванов, доц. д-р инж. В. Стоянов и доц. д-р инж. Хр. Заякова)

2016 г.

27.10.2016
Азбуки бр. 43 - стр. 23, Underground на... четвъртия етаж (С изложба от ракурси към градската среда посрещат рождения ден на висшето си училище студенти от „Любен Каравелов“)

27.10.2016
Вестник "Строител" - стр. 27, ВСУ „Любен Каравелов“ отбеляза 78-а годишнина: Университетът почете празника с изложбата „Ракурси към градската среда“

13.07.2016
Вестник "Строителство имоти" - стр. 12, Системата фаворизира обучението в гимназия и университет за сметка на професионалните училища (интервю с доц. д-р инж. Венцеслав Стооянов, зам.-ректор на ВСУ "Любен Каравелов")

17.06.2016
Вестник "Строител" - стр. 27, Обучаваме бъдещите инженери по най-актуалните и модерни течения в строителството (интервю с доц. д-р инж. Венцеслав Стооянов, зам.-ректор на ВСУ "Любен Каравелов")

16.06.2016
Азбуки стр. 1 и 20 - стр. 20, Тайните на строителството (информация за XVI Международна научна конференция ВСУ'2016)

01.06.2016
Вестник "Строител" - Магистри се обучаваха по управление на финансови ресурси (тема за инициативата на ВСУ „Любен Каравелов“ и ОП на КСБ – Пловдив, която дава шанс на студентите за нови професионални умения)

27.05.2016
Вестник "Строител" - ВСУ „Любен Каравелов“ изпрати 121 свои дипломирани випускници (информация за тържествена церемония за изпращане на Випуск`2016 – зимна сесия)

29.04.2016
Вестник "Строител" - стр. 11, Завърши седмото издание на "Аз мога да строя" (интервю с доц. д-р инж. Радан Иванов, Ректор на ВСУ "Любен Каравелов" и жури на конкурса)

15.04.2016
Вестник "Строител" - стр. 36, Отбелязваме 10-годишен юбилей на Архитектурния факултет (интервю с проф. д-р арх. Борислав Борисов, декан на Архитектурния факултет на ВСУ "Любен Каравелов)

29.01.2016
Вестник "Строител" - стр. 24, Генезис и съвременни тенденции в развитието на тенсегрити ограждащите конструкции с равнинни повърхнини (гл. ас. д-р арх. Юлия Илиева от ВСУ "Л. Каравелов")

22.01.2016
Вестник "Строител" - стр. 25, Разработка на строително-инвестиционен проект на многофункционална сграда в градски квартал със слаба инфраструктура и благоустройство (инж. Станислав Бакърджиев и инж. Владислава Гогова от ВСУ "Л. Каравелов")

07.01.2016
Вестник "Аз буки" - Млади учени защитават идеи в Брюксел

2015 г.

25.12.2015
Вестник "Строител" - Сключен договор между КСБ, ВСУ "Л. Каравелов" и "БГ Алтернатива" за повишаване качеството на професионалното образование и обучение

17.12.2015
Доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов: Творческите ни контакти с КСБ са от взаимна полза

17.12.2015
Рудозем днес -
Студент от Чепинци спечели второ място в най-престижния конкурс за млади хора в България

20.11.2015
Вестник "Строителство Градът" -
Дипломираха се 152 абсолвенти от ВСУ "Любен Каравелов" - випуск`2015 лятна сесия

20.11.2015
Вестник "Аз Буки" - Създаденото от човека остава

28.09.2015
Списание "Българе" - инж. Станислав Бакърджиев, докторант във ВСУ

Вестник „Строител”

09.10.2015
Доц. д-р инж. Радан Иванов: Стремежът ни е към конвертируемо образование в полза и на бранша

18.09.2015
77 първокурсници прекрачиха прага на ВСУ "Л. Каравелов"

16.08.2015
Доц. д-р инж. Георги Годинячки: Готови сме за да обучаваме кандидати от Европа и Близкия изток

14.08.2015
Проф. д-р арх. Борислав Борисов: Защитата на дипломните работи показа, че студентите ни са добре подготвени за професионална реализация

04.06.2015
„Винербергер” ЕООД отпразнува 10-годишен юбилей с партньори и приятели Компанията бе удостоена с почетния плакет на ВСУ „Любен Каравелов”

9.03.2015
Дипломираха се магистри по управление на инвестиционни проекти

 

341 0.278

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...