Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обща информация Еразъм Харта 2014-2020 Erasmus Policy Statement Офис Партньорски университети Обща организация Признаване на обучението Каталог на дисциплините Езикова подготовка Студентска мобилност и практики Преподавателска мобилност Мобилност на персонал
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

1st ADM VALENCIA

Вижте галерия със снимки.

От 18 до 22 април Цветелина Стоянова, юрисконсулт и ръководител „АО и ЧР“ и инж. Боряна Димитрова, Секретар на Ректор и Връзки с обществеността бяха в Университет Политехника Валенсия, Испания за мобилност на персонала с цел обучение и обмяна на опит по програма Еразъм. Те бяха част от общо 67-те участници във 1st ADM VALENCIA Международна седмица за обучение на административния персонал, чиято цел беше усъвършенстване на професионалните умения на ключовия персонал в администрацията от институциите за висше образование. След успешното завършване на курса участниците увеличиха уменията си за комуникация и работа в екип и придобиха повече компетенции за справяне със задачите на работното си място. Участниците от ВСУ заедно с малка работна група всяка сутрин посещаваше различните структурни звена на UPV, където им представиха как работят отделите по „Учебен отдел“, „Човешки ресурси“, „Финанси и счетоводство“, „Връзки с обществеността“ и „Трансфер на технологии и акредитация“. След представянето участниците имаха възможност да обменят опит в пряка дискусия и да добият представа за работата на университетската администрация в страните от Европа и тези, които имат споразумения по програма Еразъм (включително и от Аруба ☺ ).  След това отново в малки групи се изучаваше испански език. Следобедният курс, където бяха записани Цветелина и Боряна беше Drawing Valencia. Чрез този уъркшоп те опознаха Валенсия, историята й, градския облик и оформянето на свободните пространства, а чрез опознаването на града се допряха до културата на валенсианци. Подобриха презентационните си умения и увеличиха междуличностните контакти.

В свободното си време Боряна и Цвети успяха да посетят забележителностите на Валенсия  - най-големият зоологически парк в Европа „Биопарк Валенсия“, където животните не са затворени в клетки, а са отделени от хората единствено от растителност, скали и водоеми, което създава усещане за пълно потапяне в техния свят.

Океанографик“ най-големия океанографски музей в Европа.   В него са представени основните морски екосистеми на планетата. В отделни сгради и басейни са пресъздадени Средиземно море, Червено море, Тропици, Океани, Антарктида, освен това има и делфинариум с по няколко дневни представления. Общия литраж на водата в парка е 24 млн. литра, а дълбочината е до 10,5 м.

Градът на изкуствата и науките - La Ciudad de las Artes y las Ciencias е архитектурното „чудо“ на Валенсия, разположено в речното корито на река Турия. Архитект на комплекса е Сантяго Калатрава. Това е център, който предлага културни и интелектуални забавления, разположен върху изкуствено езеро и се състои от 6 постройки.

Паркът Турия е в реката Турия. Реката е минавала през целия град от единия до другия край, но през 1957 г. след голямо наводнение е изкуствено пресушена и отбита извън града. От тогава е превърната в 10 километров парк, който е просто рай на зеленината, спокойствието и чистотата в сърцето на града.

Старата част на Валенсия - из целия град има готически сгради, сред които е и Копринената борса (La lonja) и екстравагантни барокови църкви. Голяма част от богатството на града идвало от търговия с фермерски продукти и коприна.

Вижте галерията със снимки от това обучение.

 

 

372 0.268

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...