Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Спорт Спортни успехи
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Спорт

ВСУ “Л. Каравелов” е с богати дългогодишни традиции в спорта. Спортните отбори на училището по футбол, спортно ориентиране, спортна стрелба, волейбол, баскетбол, лека атлетика и др. в близкото минало са печелили нееднократно призови места в различни състезания и първенства между висшите училища, за което свидетелстват множество купи, грамоти, флагове и др.

В настоящия момент три спортни отбора на училището участват в студентските първенства – по футбол, волейбол и баскетбол. Студентите могат да участват в представителните отбори на ВСУ, ръководени от преподавателите по физическо възпитание.

В учебните планове на всички специалности и степени са включени задължителни физически занимания – спорт по избор. В края на семестъра всеки студент трябва да получи подпис в студентската си книжка от преподавателя по съответния вид спорт. Студентите сами определят вида спорт, с който желаят да се занимават, както следва: волейбол, тенис на маса, аеробика, футбол, самоотбрана, баскетбол, плуване, ски.


 

339 0.248

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...