en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р худ. Александра Иванова доц. д-р инж. Любен Любенов ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Николай Николов ас. Борислав Козарев ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Информатика, визуални изкуства и комуникации

 

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев
80 29 125info@vanyog.com
сряда 11:30-12:00, 12:30-14:00 ч.
2доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова80 29 158alexivanova@yahoo.com
понеделник 11:00-12:00 ч. и
четвъртък 11:00-12:00 ч.
3доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов80 29 130lyubo_el@abv.bg
вторник и четвъртък 14:00-15:30 ч.
4ст. преп. Антоанета Димитрова Димитрова0877 660811
02 8029 155
tonnie_d@hotmail.com
четвъртък: 11:30 - 14:00
5ст. преп. Симеона Николова Джуброва80 29 155s_dzhubrova@abv.bg
понеделник 15:30-17:00 ч.
6ст. преп. д-р худ. Николай Томов Николов81 29 253katyanikolova@hotmail.com
понеделник 9:00-11:00 ч.
7ас. Борислав Господинов Козарев80 29 125boko-vsu@boko-cad.eu
сряда от 11:00-13:30 ч.
8ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечев81 29 253stoiandechev@abv.bg
понеделник 11-17 ч.

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

2D компютърно проектиране, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
2D компютърно проектиране, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 1 - избираема, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 2 - избираема, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 3 - избираема, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 4 - избираема, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурно компютърно проектиране, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурно компютърно проектиране, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурно компютърно проектиране с ArchiCAD - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Информатика, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Информатика, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Компютърни 3D визуализации, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни растерни изображения, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни технологии, 4 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Компютърни технологии І, 1 сем., 2010, специалност: Управление на инвестиционни проекти
Ландшафтна перспектива - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране и макетиране І, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Моделиране и макетиране ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Моделиране І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІV - избираема, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІI - избираема, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІI, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Основи на абстракната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Основи на абстракната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Рисуване І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване І, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Рисуване ІV - избираема, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Рисуване ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІІ - избираема, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІІ, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строително-конструктивни проблеми на недвижимото културно наследство I, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
УП-02: Рисуване, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Формообразуване; параметричен дизайн, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Чужд език, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Чужд език, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужд език, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Чужд език, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Чужд език, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения

По стари учебни планове

CAD - системи, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Английски език, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Английски език, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужди езици, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужди езици, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

 

566 0.827

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...