en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Център за професионално обучение Десетгодишен юбилей Първият инженер от ЦПО Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерии със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Преподаватели

Длъжност, имеТелефон
(+ 359 2)
E-mail
проф. д-р инж. Банко Петков Банков80 29 134banko.bankov@yahoo.com
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров80 29 152aleksandrov@vsu.bg
доц. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов80 29 129erbe@abv.bg
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов80 29 181venci_sto@abv.bg
доц. д-р инж. Георги Дянков Георгиев80 29 153gdg@vsu.bg
доц. д-р инж. Георги Иванов Годинячки802 91 91dekan-sf@vsu.bg
доц. д-р инж. Георги Петров Иванов80 29 172givanov@vsu.bg
доц. д-р инж. Лора Стоилова Рангелова80 29 182rangel_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова80 29 176lazova@vsu.bg
доц. д-р инж. Иван Ганчов Вайсилов80 29 136ivan_vaisilov@abv.bg
доц. д-р инж. Христо Георгиев Попиванов80 29 173popivanov@vsu.bg
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов 80 29 130zrectorn@vsu.bg
доц. д-р инж. Георги Агати Тепеделенов80 29 173tepedelenov@vsu.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова80 29 168manchewi@yahoo.com
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов80 29 126lyubenov@vsu.bg
ас. д-р арх. Иванка Василева Маринова80 29 168m_vania@hotmail.com
ас. арх. Любомир Асенов Горчев lgorchev@abv.bg
ас. д-р инж. Борис Тодоров Николов80 29 178bnikolov@wss-bg.net
ас. инж. Андрей Николаев Михайлов80 29 148mihaylov@vsu.bg
ас. инж. Венцислав Георгиев Йорданов80 29 177venci_j@vsu.bg
ас. инж. Петър Георгиев Бучков80 29 177buchkov@vsu.bg
ас. инж. Йордан Димитров Велинов80 29 146velinov@vsu.bg
Иван Пуев Иванов80 29 118ipuev@vsu.bg
Стоянка Ангелова Малчева-Якова80 29 126kik@vsu.bg

 

376 0.217

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...