en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обща информация за ВСУ Структура на ВСУ Органи за управление Информация за прием на студенти Условия на живот във ВСУ Правила за мобилност
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Условия на живот във ВСУ

УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ

ВСУ “Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина.

В училището са осигурени отлични условия за живот на студентите, преподавателите и служителите. ВСУ притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения. Училището разполага с модерна учебна база: лекционни зали, специализирани кабинети, лаборатории по основни учебни дисциплини, библиотека, модерен компютърен комплекс, оборудван със съвременна техника и връзка със световната мрежа.

По-голямата част от учебните помещения са оборудвани с учебни табла и макети и позволяват използване на презентационна техника – мултимедии, шрайбпроектори, видеотехника, аспектомати. Всяка катедра стопанисва относително самостоятелен етаж, на който са разположени лекционните й зали, кабинети и лаборатории. Катедрите са обзаведени много добре с технически средства за обучение – минимум по един шрайбпроектор и аспектомат на катедра, на две катедри по една мултимедия и преносим компютър и по няколко компютъра с принтери за всяка катедра.

Лабораторната база на училището се състои от 15 специализирани лаборатории. Девет от лабораториите са обединени в една комплексна лаборатория за изпитване на неорганични и органични материали и изделия (ЛИНОМИ). Лабораториите на ВСУ са обзаведени със съвременна учебна и научна апаратура, която дава възможност да се извършват научни изследвания и експертизи.

Информационното осигуряване във ВСУ “Л. Каравелов” се поддържа на съвременно ниво. От 1985 г. в училището функционира компютърен комплекс, който периодично се обновява. Една част от компютърната техника е съсредоточена в него, където са оборудвани няколко компютърни зали и е осигурен достъп до Internet за преподавателите и студентите. Другата част от техниката е предоставена на катедрите и отделите на училището. В две катедри – “Строителни конструкции и архитектура” и “Организация и икономика на строителството” са оборудвани специализирани компютърни зали за обучение, за курсово и дипломно проектиране. Всички компютри са свързани в локална мрежа, структурирана в йерархични нива, чрез която се доставя високоскоростен интернет с безжично покритие в целия район, което е доказателство за модерното информационно осигуряване във ВСУ.

Желаещите студенти могат да ползват стаи в студентските общежития, студентски стол, киносалон, закрита спортна база, стадион, тенис-корт и други игрища.

ВСУ “Л. Каравелов” притежава три общежития с общ капацитет 670 легла. Две от общежитията представляват пететажни сгради, всяка с РЗП 5500 m2, построени през 1977 г., а третото общежитие е триетажна сграда с РЗП 2190 m2, построена през 1970 година.

В училището функционира студентски стол, предлагащ обяд и вечеря, с две помещения за хранене: едното за студенти с 200 места за едновременно хранене и другото за преподаватели със 100 места за едновременно хранене. В района на училището има две кафе-сладкарници за студенти, магазин, кафе-клуб за преподаватели и служители, книжарница, вътрешен охраняем паркинг.

За физическата подготовка на студентите и преподавателите ВСУ разполага с добре развита спортна база, състояща се от: покрита спортна зала с размери 15/50 m, фитнес комплекс за мъже и жени на обща площ 150 m2, оборудван от студентите, спортни площадки за баскетбол, волейбол, тенис на корт, гимнастика, футболно игрище и лекоатлетическа писта. Ежегодно за желаещите студенти и преподаватели се организират ски-курсове и плувни курсове, като училището осигурява необходимата екипировка.

ВСУ “Л. Каравелов” предлага условия на живот, които съответстват на мисията и целите на училището. Условията отговарят на съвременните изисквания за обучение във всички образователно-квалификационни степени – “специалист”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Учебно-материалната база е изградена за по-голям числен състав от настоящата академична общност на училището и задоволява потребностите за обучение, научна дейност, спорт и почивка.

 

391 0.455

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...