Logo

XVII
Международна
научна конференция

8-9 юни 2017
София

Logo_VSU2017

Предварителна програма на XVII международна научна конференция ВСУ’2017
ТУК
(31.05.2017)Покана


Постер


 

Почетни съорганизатори

Почетните съорганизатори на ВСУ‘2017 са български институции или професионални организации, които имат ангажименти по разпространение на информация за Международната конференция. До момента сме получили потвърждение от следните организации:

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Научно-технически съюз по строителство в България

Камара на строителите в България

Камара на архитектите в България

Съюз на архитектите в България

 

Ако желаете да подпомогнете провеждането на Международната конференция ВСУ'2017, моля, обърнете се за справка към Председателя на Организационния комитет доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов (conference_bg@vsu.bg).