Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Прием 2019-2020 Календарен график Специалности Онлайн регистриране на кандидат-студент Ако имате въпроси Моят профил Създаване на профил Незаети места Входни данни, резултати от изпити, класиране Магистърски програми след бакалавър
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Как се кандидатства чрез сайта на ВСУ?

 1. Създава се профил през страница "Създаване на профил".
 2. Влиза се в създадения профил през страница "Влизане в моя профил".
  В страницата на профила, достъпна само след влизането с имейла и паролата, зададени при създаване на профила, се попълват три типа данни:
  • Данни за профила: трите имена, и телефон за контакт
  • Данни за кандидат-студента: адрес, училище, номер на диплома, оценки и т.н.
  • Данни за изпитната сесия: предпочитани специалности, отказ от някои изпити, платени такси.
  Всеки тип данни се попълва в отделен формуляр, който се отваря с щракване върху съответната хипервръзка в страница Моят профил.
 3. За явяване на изпити и класиране се изисква заплащане на такси (вижте чл. 6, ал. 6 и чл. 7, ал. 4 от Правилника за прием). При онлайн кандидатстване таксите трябва да се приведат по банков път на разплащателната сметка на ВСУ и във формуляра за желани специалности и такси на профила да се попълни: сумата на платените такси и датата на вносната бележка. (Таксите за всички изпити се внасят с един общ превод и една вносна бележка. Във вносната бележка се пише: основание за плащане: "Прием 2019", вносител: трите имена на кандидат-студента.)
 4. След като от счетоводството на ВСУ се потвърди, че необходимите такси са платени, данните от профила се блокират до приключване на текущата сесия, за да не бъдат променени повече, и в този вид остават в информационната система за следващи обработки. Влезте в профила си и ще видите дали това е направено.
 5. За изясняване на всички въпроси, свързани с попълване на данни, проверки и потвърждения на тези данни, уведомления и др. се комуникира по имейл и телефон.

При забелязване на каквато и да било нередност в работата на системата, моля съобщете това на телефон 0898 265530 (Сайт администратор - Ваньо Георгиев).

Ако сте си направили профил за онлайн кандидатстване, но се затрудните, моля, обадете се за помощ, а не дублирайте това и с друг начин за подаване на документи. Използването на различни начини за подаване на документи от един кандидат-студент, само забавя работата на екипа по приема, а не създава по-голяма сигурност.

 

 

383 0.103