en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Ина Вълчева Ламбева

доц. д-р арх.

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Приемно време и консултации:
сряда 9:30-11:30 ч.


Телефон:
Имейл: inavss@gmail.com

Преподавани учебни дисциплини:
АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП VІ - интериор І - жилищни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП Х - градоустройство ІІ, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Интериор II - Обществени сгради, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Интериор и дизайн, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Интериор І (Жилищни сгради), 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
---

Образование

Научна специалност

архитектура

Степен

доктор

 

 

Специалност

архитектура

Степен

висше

Професионална реализация

2012 -

 

Проект-мениджър, Проектант, Координация и администриране на проектите, „ БЕТОН“ ООД, гр. Русе, гр. София

2011-2012

Проект-мениджър, Проектант, Координация и администриране на проектите, „ АЕМВ“ ООД, гр. Русе, гр. София

2008-2010

 

Извършване на проектантска и административна дейност свързана с проекти на фирмата, „ МИО ДИЗАЙН“ ООД, гр. София

2004-2006 

Извършване на проектантска и административна дейност свързана с проекти на фирмата, „ БЛУ АРХ“ ООД, гр. София

2003-2004

 

Преподавател по английски език

Езиков център ДИВА; гр.София

Научни интереси

Основи и Теория на Архитектурата

Дизайн и Съвременни тенденции в Архитектурата

Членство в професионални организации

 Камара на архитектите в България, от 2010 г. рег.№ 04486

Учебни пособия

 Ръководство за проектиране на жилищен интериор, АП – Интериор I; съавторство с д-р арх. Ирена Спиридонова

Ръководство за проектиране на обществен интериор, АП – Интериор II;

съавторство с д-р арх. Ирена Спиридонова

Публикации

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 2 / 2010г.

«История и развитие на търговските центрове»

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 4 / 2011г.

«Предимства, недостатъци и бъдещо развитие на търговските сгради»

 • Публикация в сборник Изкуствоведски чететения ' 2011

«Състояние на търговските сгради в световен контекст»

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 5 / 2012г.

«Бъдещи актуални визии на търговските сгради»

 • Публикация в сборник Изкуствоведски четения ' 2012

«Концепции за експлоатация и обновяване на вече съществуващи търговски пространствени структури. Възможни актуални визии. Формиране на нови идеи или завръщане към първичната форма?»

 • Публикация в сп.Архитектура бр.5 / 2013г.

« Присъствие на архитектурата в другите изкуства, взаимодействие и влияние.»

 • Международна научно-практическа конференция «Актуални проблеми в архитектурата и строителството» Февруари 2014г. Г. Благовещенск, в съавторство с д-р. арх. Иванка Маринова

„Contemporary Concepts of Architectural Environment through Elements of Design: Form, Material, Light and Color“

 • XIV –та Международна научна конференция ВСУ‘2014

«Създаване на „лайфстайл“ архитектура или влиянието на архитектурната концепция и философия на проектирането върху жизнената среда на човека и начина му на живот. Психическо и физическо въздействие на архитектурното пространството. »

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 3 / 2016г.

«Създаване на „Лайфстайл“ архитектура или влиянието на архитектурната концепция върху жизнената среда на човека и начина му на живот»

 • Предоставени за печат в сп. Архитектура

«Технологичното развитие на съвременната градска среда или как си взаимодействаме с интерактивните фасади»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Краков като сбъдната дестинация»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Цветни акценти на затворен жилищен комплекс в Краков, Полша»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Стилистични тенденции в архитектурния дизайн. Исторически преглед и съвременни интерпретации»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Стилистични тенденции в архитектурния дизайн. Съвременни тенденции»

«Анализ на взаимодействието човек – пространство, фактор при формиране на моделите за обитаване»

 • The 3rd International Conference S.ARCH 2016 Budva

Topic: The interrelationship between the elements of urban design and art. Their coexistence as cultural experience

 • II International Scientific and Practical Conference
  "Scientific Issues of the Modernity" – DUBAI 2016

Topic: The use of interactive facades as a menas of improving the exicting built environment; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

 • МАТЕРИАЛИ, МЕТОДИ и ТЕХНОЛОГИИ - 18-та международна конференция 26-30 Юни 2016г.

Topic: Essence of the designer’s approach practice in shaping the built environment

съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

 • XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2016

Заглавие на доклада:

Съвременни похвати в дизайна за архитектурата. Развиващите се технологии в архитектурната практика и приложението им в пространствения дизайн.

Заглавие на доклада:

Дизайнът в архитектурата – интериорен, екстериорен, урбанистичен. Художествено пластични и обемно пространствени връзки.

 

 

 

515 0.237

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...