Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Контакти във връзка с Прием

Може да изпратите въпроси и през формата на страница Ако имате въпроси

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Ректорат
Зам.-ректор
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
80 29 130 zrector@vsu.bg
Строителен факултет
Декан на СФ
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
80 29 160
факс: 80 29 101
venci_sto@abv.bg
Сътрудник-организатор
инж. Ирина Алексиева Михайлова
80 29 161 mihailova@vsu.bg
Организатор обучение
инж. Мариела Петрова Коприварова
80 29 162 koprivarova@vsu.bg
Архитектурен факултет
Декан на АФ
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова
80 29 158 alexivanova@yahoo.com
Организатор редовно обучение
инж. Даниела Христова Андонова
80 29 157 danyand@vsu.bg
Организатор
Анна Стоева Петкова
80 29 190 a_petkova@vsu.bg
Отдел "Обща администрация"
Експерт учебна дейност
Наира Бабаян
80 29 190 naira.babayan@vsu.bg
Интернет сайт
Сайт администратор
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев
80 29 125
0898 26 55 30
site@vsu.bg

 

345 0.084

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...