Notice: Undefined index: path in /home/vsu/public_html/3/lib/f_page_cache.php on line 139

Notice: Undefined index: path in /home/vsu/public_html/3/lib/f_page_cache.php on line 139
Графици за изпити

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Графици за изпити

Поправителна сесия

от 16.04 до 27.04.2018 г.

4 курс специалност „ССС” и "САСС" - 15:51:14 16 април 2018 1

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на български език - стар файл - 12:41:05  2 февруари 2018

Степен “магистър”, специалност „Архитектура” - стар файл - 10:53:43  1 февруари 2018

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” - стар файл - 10:56:51  1 февруари 2018

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на английски език - стар файл - 10:55:27  1 февруари 2018

----
1 Час и дата на последната промяна на файла.

Редовна сесия

от 19.03 до 13.04.2018 г.

4 курс специалност „ССС” и "САСС" - стар файл - 13:35:11 26 март 2018

Степен “магистър”, специалност „Архитектура” - стар файл - 10:39:52 12 януари 2018

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” - стар файл - 11:11:49  5 януари 2018

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на английски език - стар файл - 12:49:18  2 април 2018

Годишни графици за изпити

Редовно и задочно обучение след средно образование

ОКС "бакалавър", специалности: ССС, СИ и СМ - 13:37 18 април 2018

ОКС "бакалавър", специалност САСС - 13:37:42 18 април 2018
Изпитните дати за спец. САСС са синхронизирани със спец. ССС и Архитектура

ОКС "магистър", специалност Архитектура

Магистърски програми задочно обучение след бакалавър

ОКС "магистър" след "бакалавър" - специализация "Строителни конструкции" - стар файл -  9:16:52 21 март 2018

Няма качен файл

ОКС "магистър" след "бакалавър" - специализация "Управление на инвестиционни проекти" - стар файл - 10:22:20 14 март 2018

ОКС "магистър" след "бакалавър" - специализация "Технология и управление на строителството" - стар файл - 10:23:20 14 март 2018

 

 

 

507 0.459