Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне За български граждани За чуждестранни граждани Информация за организация на учебния процес
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Важна информация за български граждани

Финансово стимулиране
Предварителен прием
Приемни изпити
Документи и срокове
Консултации за изпити
Такси за обучение
 

Финансово стимулиране на студенти - редовно обучение

От финансово стимулиране – еднократна стипендия равна на една семестриална такса могат да се възползват:

 1. Първокурсници, влезли с отличен успех
  Изискване – първокурсникът да има успех над отличен 5,50, изчислен като средноаритметична стойност от балообразуващите оценки, които за различните специалности са както следва:
  • за специалност „ССС“, „СИ“ и „СМ“ , оценката от матурата или от изпита по математика, с която е влязъл кандидата.
  • за специалност „САСС“, оценката от матурата или от изпита по математика, с която е влязъл кандидата и оценките от изпитите по рисуване.
  • за специалност „Архитектура“, оценката от матурата по математика или от изпита по математика и оценките от изпитите по рисуване.
    
 2. Първокурсници, финалисти в състезанието „Най-добър млад строител“

   
 3. Студенти, с отличен успех – класирали се на първите три места за всяка специалност

   

Изискване: студентът да е взел всичките изпити на редовните сесии и да е показал общ успех не по-нисък от отличен (5,50).

 

Предварителен прием

Предварителен прием се нарича предварително записване, което се превръща в окончателно след представяне на диплома с оценка от матура и заплащане на първата семестриална такса.

Условия за предварителния прием:

 • за ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, в специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“, „Строително инженерство“ и „Строителен мениджмънт“.
  • кандидати, които имат последна годишна оценка по математика минимум 4,00 (добър);
  • кандидати, които са финалисти от професионалните гимназии по строителство, участвали във финалното състезание на националния проект на МОН и КСБ „Най-добър млад строител”.
 • за ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, в специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
  • кандидати, които са спечелили (I, II или III) място в състезанието „Най-добър млад строител” (тези оценки се признават за оценки по рисуване само за тази специалност);
 • за ОКС „Магистър“ (след завършено средно образование), редовно обучение, в специалността „Строителство на сгради и съоръжения“ специализации „Строителни конструкции“ и „Технология и управление на строителството
  • кандидати, които имат последна годишна оценка по математика минимум 4,00 (добър);
  • кандидати, които са финалисти от професионалните гимназии по строителство, участвали във финалното състезание на националния проект на МОН и КСБ „Най-добър млад строител”.

docx Заявление за участие в предварителен прием
Изтеглете, попълнете и запазете файла. После го изпратете като прикачен файл, заедно с файл снимка или сканирано изображение от бележника или дипломата, с цел доказване на оценката по математика, на адрес priem@vsu.bg.

Приемни изпити

В две изпитни сесии, вижте в Календарния график.

Документи и срокове

В две изпитни сесии, вижте в Календарния график.

Консултации по рисуване

Безплатни консултации за кандидатстудентските изпити по Рисуване 1 и 2 ще бъдат проведени на следните дати:

18, 25 февруари и 11 и 18 март от 13 до 16 часа в зала 305, 2 корпус.

За предварително записване: 02 80 29 190, Анна Петкова

Такси за обучение

Относно таксите за обучение щракнете тук.

 

 

345 0.638

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...