Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни


 

Годишни доклади

Годишен доклад-отчет за резултатите от дейността на ВСУ „Л. Каравелов“ през 2017 г.

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД за състоянието на ВСУ “Любен Каравелов” – гр. София през учебната 2015/2016 година

ПРИЛОЖЕНИЯ към ГОДИШНИЯ ДОКЛАД за състоянието на ВСУ “Любен Каравелов” през учебната 2015/2016 година

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД на Ректора за състоянието на ВСУ “Любен Каравелов” - София през учебната 2013/2014 година

ПРИЛОЖЕНИЯ към ГОДИШНИЯ ДОКЛАД на Ректора за учебната 2013/2014 година

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД на Ректора за състоянието на ВСУ “Любен Каравелов” - София през учебната 2012/2013 година

ПРИЛОЖЕНИЯ към ГОДИШНИЯ ДОКЛАД на Ректора за учебната 2012/2013 година

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД на Ректора за състоянието на ВСУ “Любен Каравелов” - София през учебната 2011/2012 година

 

Доклад на Ректора пред ОС на ВСУ за периода 2003 - 2012

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД на Ректора за състоянието на ВСУ “Любен Каравелов” - София през учебната 2010/2011 година

 

380 0.280

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...